A szájból származó szemétszag. Éble Adrienn Regőczi Gergely


Sötét este volt, a Hold alig rajzolta ki a régi panelháztömbök sziluettjeit az égre. Nem csoda, hogy a férfi többször is majdnem egyensúlyát vesztve elesett, mikor egy-egy nagyobb kő- vagy fémdarab keresztezte útját.

A cipőtalpak alatti üvegszilánkok ropogásából tökéletesen megállapítható volt, merre járnak emberek ezen a kései órán. Bár már jócskán április volt, esténként azért igen metsző volt a hideg, a ballonkabátos férfi is összehúzta magán ruházatának maradványait, és sietősebbre fogta lépteit, hogy minél hamarabb alkalmas éjszakai szállást találjon magának.

Közömbösen tekintett fel a körülötte magasodó betonfalakra, és a rajtuk még feketébben ásítozó ablaküregekre. Csak néhol csillant meg a holdfény épségben lévő üvegtáblákon. A férfi pont ilyen helyeket keresett, ahol még van üveg, és nem fúj át a szél a lakáson.

Egy alkalmasnak tűnő lépcsőház előtt megállt, majd miután végleg határozott, felment a lépcsőkön. Pillantása először a falból kiszakított kaputelefon dobozára esett, melyből mindenféle drótok lógtak, majd a betört üvegű lépcsőházajtóra nézett. Megszokott látvány, nem is sok figyelmet szentelt ezeknek, inkább átlépett az ajtó fémkeretén tátongó lyukon, és komótosan lépcsőmászásba fogott.

Much more than documents.

Amikor a második emeleti lépcsőfordulónál járt, halk neszre lett figyelmes, biztos volt benne, hogy nem tőle származnak a zajok, ezért villámgyorsan megpördült, és oldalra ugrott.

Nem tévedett, egy nagy, sötét árny közeledett felé az egyik koromsötét ajtóbejáró felől. A férfi ökölbe szorította kezét, és teljes erejéből oda ütött, ahol ellenfele gyomrát sejtette.

A hatás nem is maradt el, az illető a szájból származó szemétszag nyögések közepette a padlóra zuhant, a kezéből kirepülő vasdorong mennydörgésszerű robajjal törte szilánkokra a viszonylagos csendet.

  • Pinworm tojások kezelése gyermekek készítményeiben
  • John Sandford - Meztelen préda
  • SZENTIDAY KLÁRA MÁRIA: KÉT KARD

A ballonkabátos azonban nem elégedett meg ennyivel, addig rugdosta a másik fejét, amíg az a felismerhetetlenségig nem deformálódott.

Ezután lehajolt, és átkutatta a hullát. Feltűnt neki, hogy sokkal jobb kabátja és cipője van — illetve csak volt — a legyőzöttnek, mivel a ballonkabátos késlekedés nélkül magához vette a talált értékeket.

Külön örömére szolgált, hogy még a Katasztrófa előtti időkből származó rozsdamentes pillangókés, és egy megtöltött fém italosflaska is zsákmányához tartozott. Elégedetten törölgette a cipőjét bepiszkító vért a hullán hagyott néhány rongyba, majd tovább folytatta felfelé vezető útját. Az a szemét megérdemelte, amit tőlem kapott. Vagy én, vagy te. A mai világban nem lehet másként életben maradni.

a szájból származó szemétszag

Senkiben sem bízhatok meg. Volt már olyan, hogy társultam egy sráccal, és amikor már megbíztam benne annyira, hogy aludni is mertem mellette éjszakánként, egyszer megkötözve ébredtem, és minden használható cuccomnak lába kélt. És persze a csávónak is. További incidensek nélkül meg is érkezett arra az emeletre, melyet még az utcáról kinézett magának. Meglepetten megtorpant. És mind zárva! Eddig, mióta csöves, önkényes lakásfoglaló vagyok, ritkán ért csak ekkora szerencse, hogy originál csomagolású, bontatlan lakásokba hatolhatok be, sőt, még ilyen látványban sem gyakran volt részem.

És most rögtön három ajtó, egy egész emelet! Itt rengeteg ideig eléldegélhetek.

Lángoló aszfalt, foszló kasztok — Incredible India II. Delhi eleve apokaliptikus hangulatú, a szörnyű túlnépesedés okozta zsúfoltság, égett szemétszag, förtelmes emberszag, meghökkentő nyomor miatt. Fogd azt a hippis-csöves-mókásan szedett-vetett és borzalmasan szemetes Vama Veche-t, töltsd meg a Dzsumbujjal, mélyszegénységgel, hajléktalanokkal, drogokkal, emberszarral és borzalmas szmoggal, add hozzá a pesti csúcsforgalmat, tedd az egészet a kuktába, tolj rá egy kis LSD-t, majd az egészet képzeld el tízmilliós méretben. No, ennek a közepén, egy piszoárral kezdődő sikátor mélyén ott van ez a felújítás alatt lévő nyomortanya, a hangzatos nevű Hotel Namaskar. Az a szag, Istenem, az a szag.

És ki tudja, bent milyen meglepetések várnak rám! Ugyanis — az ajtó óvatos berúgása után — a lakást körbejárva megállapította, hogy egész jó állapotban van. A tájékozódásban segítette egy öreg, a zsebe mélyéről előhalászott zseblámpa. Ám így is alig vette észre az egyik sarokban heverő testet, majdnem orra bukott.

A hulla azonban megmoccant, és felnyögött. Csak feltámadtam. Azt hiszik, hogy ilyen könnyen elintéznek?! Három fickó támadott meg itt. Inkább adj valami rongyot! Lehetőleg tisztát. Ez már elázott.

Történetünk szereplői kitalált személyek, valóságos modelljük nincs, létüket az író alkotó fantáziájának köszönhetik. A m űben több olyan intézmény is szerepel, mely közismert, melynek társadalmi elismertsége magas fokon áll.

Ez jó lesz? Mit keresel itt, és mi ez az egész? Valahol a környéken kell lennie. Itt lakik valamelyik lakásban.

Uploaded by

Hát gondoltam, megkeresem, mert már pár napja nem hallottam felőle. Közben összetalálkoztam ezekkel, és agyonszurkáltak. Elvették a fegyveremet, és elrohantak, biztos azt hitték, hogy már megdöglöttem.

a szájból származó szemétszag

Én is jártam már hasonlóan. És te mit csinálsz itt? Hát felőlem azt csinálsz, amit akarsz. A ballonkabátos most látta csak, hogy a srác igen fiatal, de erős, és majdnem cm magas.

Sötét tüskés haja és viszonylag rendezett külseje volt, leszámítva, hogy a ruhája csupa vér volt. Barna szeme és kissé szögletes arca volt.

Te meg nyugodtan rendezkedj be. És légy óvatos! A ballonkabátos a vállára tette a kezét. El fogsz vérezni. Ne törődj velem!

Lehetnénk szomszédok. Különben is, megbíznál bennem? Megölhettelek volna. Miért nem tetted?

  • A rossz lehelet forrása
  • Kevin Anderson. Történetek Jabba palotájából
  • Éble Adrienn Regőczi Gergely - PDF Free Download

Részemről mára befejeztem. A srác néma maradt.

THIS ANOINTED PRAYER WILL CHANGE YOUR LIFE!!!

És nincs akcentusod. Még egész kicsi voltam, mikor anyám ideszökött. Apám meghalt még Amerikában. Egyéves voltam akkor.

Calaméo - Stephen King - Az - 1. kötet

Három éve eltűnt. Talán még él. Az öreg a fejét csóválta, de nem szólt semmit. Pár percig csendben álltak egymással szemben, csak a távolból hallatszott néhány huligán ordítása. Egy fiatal srácot. És teneked mi a neved?

Az ájult test súlyos volt, László sebtében nem is bírta megállítani, csak lassítani a zuhanást.

a szájból származó szemétszag

Háttal a padlóra fektette a fiút, majd zseblámpája lassan de folyamatosan gyérülő fényében szemügyre vette az ominózus sérülést. Már az új rongy is lucskos volt a vértől, ezt enyhe ellenszenvvel csípte két ujja közé, és hajította félre. A hasfalat éktelenítő néhány centis szúrt sebből a szívverés ritmusát követve tört elő az újabb és újabb véradag. Nem kellett orvosi egyetemet végzett professzornak lennie ahhoz, hogy megállapítsa, ez így nem maradhat.

A szobákban helyenként még épségben megmaradt a parketta, és néhány rozzant szekrénykét is itt hagytak az egykori tulajdonosok. A konyhában rengeteg szemét, régi újságpapírok, műanyagzacskók, konzervdobozok, üvegszilánkok között egy horpadt, de használható lábosra bukkant. Igencsak megörült ennek az értékes orvosi műszernek. Kirohant a lakásból, fel a lépcsőkön. Csak a tetőre vezető ajtó előtt torpant meg, ekkor tudatosult benne, mennyire óvatlan is volt.

Nemrég esett az eső, így az öreg nem tévedett abban, hogy fog vizet találni a tető bádogburkolatának mélyedéseiben. Kezével telemerte az edényt, majd visszasietett a néhány emelettel lejjebb lévő lakásba. Skip változatlan helyzetben feküdt a padlón. László levetette ballonkabátját, és az ablakkeret réseibe szorította. Tüzet kellett gyújtania, és nem akarta, choleretic készítmények parazitákhoz kintről meglássák a fényt, mert az nagyon vonzza a hívatlan vendégeket, mint lámpa az éjjeli rovarokat.

Áram, gáz, vagy vezetékes víz már régóta nem volt. Hamar pozdorjává rúgott egy kis szekrényt, és újságpapírt alkalmazva gyújtósnak, utolsó szál gyufái közül egyet felhasználva lángra lobbantotta a szájból származó szemétszag. Ezen forralta fel a vizet. A szomszéd szobában nyitotta ki az ablakot, hogy ne telítődhessen a lakás a szájból származó szemétszag gázokkal. A zubogó vízbe beledobta a talált tisztább ruhadarabokat, így fertőtlenítve azokat.

Néhány perc múlva kiszedte a vízből, és rövid hűlési periódus után kifacsarta őket, majd a már aránylag higiénikus kendőkkel lemosta a fiú sebének környékét. Fertőtlenítés gyanánt feláldozta a nemrég zsákmányolt italosflaska tartalmának egy részét. A sebre löttyintett pálinka hatásos lehetett, a srác még így, öntudatlan állapotban is összerándult az égető fájdalomtól. Felállt, és megszemlélte művét.

Furcsa, elnyúló árnyékokat rajzolt rá a nem messze lobogó tűz. Az átélt tortúra ellenére is nyugodt önbizalom sugárzott az arckifejezéséből. Az idősebb férfi megint majdnem elérzékenyült, ahogy megpróbáltak eluralkodni rajta apai érzései. Ezzel újfent nézelődni kezdett, de hiába.

a szájból származó szemétszag

Átment a szomszédos lakásokba is, de azok — sötétben való tapogatózásos terepszemle alapján — még üresebbeknek, sivárabbaknak tűntek, mint az első. Ámbár… Mikor megnyikordult László talpa alatt a szájból származó szemétszag parketta, surranó neszre lett figyelmes.

Egy másodperc alatt előkapta, szétnyitotta, és a zaj irányába röpítette pillangókését. Most sem csalódott két évtized alatt kifejlesztett és edzett reflexeiben, mozdulatsorára elhaló cincogás volt a reakció.

Ebédhez ülnek.

Odalépett újabb vaddiszno féreg, egyik kezében a kést vette fel, a másikban a farkánál fogva egy méretes patkányt. Átvitte zsákmányát a tűzhöz, a fényénél szakszerűen eltávolította emberi fogyasztásra alkalmatlan részeit, majd a lábosban megpirította a maradékot. Ezért most szinte minden étkezésnél arra kell koncentrálnom, hogy a kínaiak például kifejezetten ínyencségnek tartották a patkányhúst.